Sekretesspolicy

Personuppgifter
Denna webbplats administreras av Lundbergh Viking HB som marknadsför och distribuerar produkterna från Xperon Golf i Skandinavien. Kundnummer erhålles vid första köptillfället. Dina lämnade uppgifter (personnummer, namn, adress, tel o s v) lagras i Lundbergh Viking HB:s kundregister. Uppgifterna skyddas enligt personuppgiftslagen (PUL) och lämnas aldrig ut till tredje part. Dina uppgifter används endast av Lundbergh Viking HB för att underlätta vår kundkontakt.